ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน (สมัชชานักเรียน) 26 ก.พ. 63
สรุปกิจกรรมนโยบายและแผน ปีการศึกษา2562 21 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา เรื่อง กําหนดการหลังสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 20 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา เรื่อง กําหนดการหลังสอบปลายภาค (ครู) ภาคเรียนที่ 2-2562 20 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 14 ก.พ. 63
คำสั่ง ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบปลายปี ชั้น ม.1,2 12 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 12 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ในการศึกษา 11 ก.พ. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า