ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 59 /2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามฯ (แก้ไข) 02 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 58/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามฯ (พิเศษ) 01 เม.ย. 63
คำสั่ง ที่ 57/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบใบรายงานผลการเรียน ม.3และ ม.6 31 มี.ค. 63
กำหนดการรับใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 30 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 26 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออนไลน์ 19 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์ 19 มี.ค. 63
แผนกิจกรรม 2563 18 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า