ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ Welcome to the website. ChamnanSamakkhiWittaya School.
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง 14/2564 แต่งตั้งมอบตัวและรายงานตัวโครงการMEP โครงการเรียนดี โครงการช้างเผือก และโควตา ม.1 ม. 25 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564 25 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.1 โควตาโครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2564 24 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 24 ก.พ. 64
คำสั่งที่11/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ 24 ก.พ. 64
คำสั่งที่12/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2ปีงบประมาณ 2564 24 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการช้างเผือก ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2564 23 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันของนักเรียน ครู และบุคลากร 19 ก.พ. 64
คำสั่งโรงเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ ๕๓ ผู้บริหารและครูเข้ารับรางวัล
จุลสารฉบับที่ ๕๒ Big Cleaning อาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
จุลสารฉบับที่ ๕๑ กรมจัดหางานจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ
จุลสารฉบับที่ ๕๐ CRC : Class room Reflection to Change ครั้งที่ ๑
จุลสารฉบับที่ ๔๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดพูดจาภาษาระยอง ในงาน ภูมิบุร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน