ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ Welcome to the website. ChamnanSamakkhiWittaya School.
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบแก้ตัว “ 0, ร , มส , มผ ” ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม. 1-6 และการเรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลต่อการจบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 09 เม.ย. 64
สอนและสอบแก้ตัว “0 , ร , มส , มผ” ครั้งที่ 2 และเรียนซ้ำรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 แบบออนไลน์ 09 เม.ย. 64
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ 02 เม.ย. 64
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 01 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง กำหนดการหลังสอบปลายภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 24 มี.ค. 64
งานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 24 มี.ค. 64
ส่งแผนกิจกรรม ชสว. ปี 2564 17 มี.ค. 64
สรุปส่งรูปเล่มกิจกรรม ปี 2563 17 มี.ค. 64
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 34/2563 แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 33/2563 แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 39 /2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
คำสั่งที่ 36/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นโควิดอนุสรณ์) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นปริวรรตวิชช์) ประจำปีการศึกษา 2563
จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ ๘๒ นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำจังหวัดระยอง
จุลสารฉบับที่ ๘๑ นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครู เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น จ.ระยอง
จุลสารฉบับที่ ๘๐ นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รับโล่ห์รางวัล ศิลปินดีเด่น จังหวัดระยอง
จุลสารฉบับที่ ๗๙ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาตามแผนโครงการของโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ระยอง
จุลสารฉบับที่ ๗๘ โครงการเรียน MEP. ร่วมกับ กลุ่มงานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะสัญจรเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน