ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 31 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 94/2563แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ 29 ก.ค. 63
ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาครั้งที่ 1/2563 26 ก.ค. 63
รายงานการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 4/2563 24 ก.ค. 63
คำสั่ง 95/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก 21 ก.ค. 63
คำสั่ง 77/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 21 ก.ค. 63
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 20 ก.ค. 63
กิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 20 ก.ค. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า