ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 05 มิ.ย. 63
ระเบียบการแต่งกาย 2563 05 มิ.ย. 63
ค่าบำรุงการศึกษา 2563 04 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 72/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียน ม.4 ที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ 28 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.1 ที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ 28 พ.ค. 63
แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมการใช้ระบบ Google Classroom 27 พ.ค. 63
นักเรียนที่ส่งเอกสารไม่ครบ 26 พ.ค. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า