ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวจรรยานันท์ วงศ์จันทร์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,16:42   อ่าน 194 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายนัทธพงศ์ ซื่อตรง
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,16:40   อ่าน 200 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายนัทธพงศ์ กอบพงษ์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,16:40   อ่าน 177 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสาธิต พานทอง
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,16:35   อ่าน 185 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมานัส ภูดีทิพย์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,16:34   อ่าน 164 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : นายจิรัฏฐ์ ชาติสมบูรณ์ชัย
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,16:30   อ่าน 140 ครั้ง