ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
วผ.24 สรุปผลการจจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45.83 KB 6
ตัวอย่างหน้าปกแบบทดสอบข้อสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 36.36 KB 29
ตัวอย่าหน้าปกแบบทดสอบ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.79 KB 27
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่ถึง 80% Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 12
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.15 KB 22
รายชื่อนักเรียน ภาค 2 ปี 2565 (1 พฤศจิกายน 65) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 428.61 KB 183
ตัวอย่างแบบวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 49.64 KB 53
แบบฟอร์มเล่มโครงงานกิจกรรมชุมนุม เทอม 1 ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 137.66 KB 77
ตัวอย่างเล่มโครงงานกิจกรรมชุมนุม เทอม 1 ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 145.33 KB 78
ดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.11 KB 135
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ณ 21 มิถุนายน 2565) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.72 KB 124
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท Word Document ขนาดไฟล์ 48.48 KB 236
>ดาวโหลดเอกสารงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 3413
บุคคล
>เอกสารดาวน์โหลดงานบุคคล ปี 2565 120
อื่นๆ
วผ.5 แบบสรุปกิจกรรม.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.72 KB 6
วผ.5แบบสรุปกิจกรรม.doc Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 4
ตัวอย่าหน้าปกแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 18