ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 964.32 KB 93668
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79 KB 93810
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.5 KB 93753
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.5 KB 93710
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.5 KB 93734
อื่นๆ
ตราโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา PNG Image ขนาดไฟล์ 103.76 KB 93661