กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนิต มัชฌิมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : thanit@csw.ac.th

นายวรพจน์ กรณวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียง
ครู คศ.1

นายโอฬาร พาชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0870898668
อีเมล์ : oran@csw.ac.th

นายวรุฒ บุญประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
อีเมล์ : warut@csw.ac.th