กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคำนวน วงศ์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา บุตรพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายสมนึก โสมล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายชลิต เสนาะสันต์
ครูอัตราจ้าง