ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ( W.B.)และมีสิทธิปนะดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ปี พ.ศ.2563สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:19  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:18  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหารระดับ ชั้น ม.1 – ม.3 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษษ 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:17  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ควบคุมทีม การแข่งขัน การประกอบอาหารไทยฟิวชั่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:16  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ควบคุมทีม การแข่งขัน “ขนมกล้วย” ระดับมีธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:14  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:14  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:12  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอขอบคุณการเป็นวิทยากร กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเสริมรายได้” ปีการศึกษา 2560 จากโรงเรียนวัดพังราด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:10  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้น ม.4-6 ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:09  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6 ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:08  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..