ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2562
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:23  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลเกียรติยศ จากพลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา องค์กรดีเด่น (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:20  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้จัดการทีม นักกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:20  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้จัดการทีม นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:19  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น”โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:18  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระดับดีเด่น ได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ “คุรุคุณธรรม” (เข็มทอง) ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:17  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์“ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:14  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้เลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการพิเศษ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:13  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 ( ปีที่ 9 )
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,19:40  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,19:37  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..