ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางชุติกาญจน์ ไพรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0805614538
อีเมล์ : sompong@csw.ac.th
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2565,18:32  อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีชำนาญ ฯ ประจำปีการศึกษา 2543 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2544
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2565,18:32   อ่าน 18 ครั้ง