ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kansiree@csw.ac.th
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:54  อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี 2562
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:54   อ่าน 53 ครั้ง