ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kansiree@csw.ac.th
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:51  อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:51   อ่าน 52 ครั้ง