ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางศศธร ทองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0898998664
อีเมล์ : sasathorn@csw.ac.th
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,15:16  อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคคล สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,15:16   อ่าน 41 ครั้ง