ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางศศธร ทองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0898998664
อีเมล์ : sasathorn@csw.ac.th
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,15:13  อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี 2558
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563,15:13   อ่าน 48 ครั้ง