ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางฉัตรกมล ศิริคช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 09-2549-6554
อีเมล์ : chatkamonnok@hotmail.com
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:23  อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:23   อ่าน 45 ครั้ง