ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 038669383
อีเมล์ : jakkapong@csw.ac.th
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,00:03  อ่าน 156 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียดผลงาน
ผ่านการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,00:03   อ่าน 156 ครั้ง