คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ เหลาเจริญ
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนนักเรียน
ระดับชั้น : 5/2