จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ 61/2565 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ศึกษาดูงานโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
จุลสารฉบับที่ 60/2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จุลสารฉบับที่ 59/2565 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ นำนักเรียนศึกษาดูงาน มูลนิธิชัยพัฒนา อ.แกลง จ.ระยอง
จุลสารฉบับที่ 58/2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วPA จากโรงเรียนบ้านบึง
จุลสารฉบับที่ 57/2565 วิ่งเพื่อน้อง Chamnan Run
จุลสารฉบับที่ 56/2565 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ
จุลสารฉบับที่ 55/2565 พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชการที่ 10
จุลสารฉบับที่ 54/2565 พิธีเปิดป้ายโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
จุลสารฉบับที่ 53/2565 โครงการนิเทศจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
จุลสารฉบับที่ 52/2565 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
จุลสารฉบับที่ 51/2565 วันภาษาไทยแห่งชาติ
จุลสารฉบับที่ 50/2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วPA จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 108
จุลสารฉบับที่ 49/2565 ร่วมกิจกรรม DE ต้นน้ำจังหวัดระยอง
จุลสารฉบับที่ 48/2565 วงโยธวาทิตโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเข้าร่วมขบวนพาเกรดการแข่งขันกีฬาสมานมิตรยุวชนวัยใส
จุลสารฉบับที่ 47/2565 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพ
จุลสารฉบับที่ 46/2565 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
จุลสารฉบับที่ 45/2565 ปลูกป่าชายเลน
จุลสารฉบับที่ 44/2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
จุลสารฉบับที่ 43/2565 รับการสังเกตชั้นเรียน
จุลสารฉบับที่ 42/2565 ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 และ 3
จุลสารฉบับที่ 41/2565 กิจกรรม ค่ายยุวชน คนคุณธรรม
จุลสารฉบับที่ 40/2565 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ดูงาน วPA
จุลสารฉบับที่ 39/2565 งานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีโลก
จุลสารฉบับที่ 38/2565 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
จุลสารฉบับที่ 37/2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "Chamnan Youngster Robotic"
จุลสารฉบับที่ 36/2565 อบรมหลักสูตร Introduction to Robotics
จุลสารฉบับที่ 35/2565 พิธีบวงสรวงและวางกระเช้าดอกไม้สักการะท่านสุนทรภู่
จุลสารฉบับที่ 34/2565 นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดในโครงการตามรอยสุนทรภู่ ประจำปี 2565
จุลสารฉบับที่ 33/2565 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จาก สพม.ชลบุรี ระยอง
จุลสารฉบับที่ 32/2565 แนะนำครูบรรจุใหม่