จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ ๕๓ ผู้บริหารและครูเข้ารับรางวัล
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
จุลสารฉบับที่ ๕๒ Big Cleaning อาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
จุลสารฉบับที่ ๕๑ กรมจัดหางานจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
จุลสารฉบับที่ ๕๐ CRC : Class room Reflection to Change ครั้งที่ ๑
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดพูดจาภาษาระยอง ในงาน ภูมิบุร
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๘ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ปรับวิถีการเรียนรู้สู่ School Concept “Chamnarn youngster
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๗ วงโยธวาทิต ร่วมนำขบวนและบรรเลงเพลงประกอบพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ณ โรงเรียนวัดชุมนุมสูง
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๖ พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๕ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมเพรียงกันประกอบพิธีน้อมรำลึกเนื
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๔ คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๓ คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมในการจัดกิจกรรมวันคล้ายพระราชสมภ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๒ ตัวแทนลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล ณ โรงพยาบาลแกลง
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๔๐ คณะครูอบรมหัวข้อ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๓๙ เข้าค่ายทักษะสู่อาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับชุมชน
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๓๘ จัดอบรมในหัวข้อ "การบริหาร PLC ในการพัฒนาครูและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๓๗ ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๓๖ ร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดเนินสมบูรณ์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๓๕ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพร
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
จุลสารฉบับที่ ๓๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ศึกษาเรียนรู้นอกห้อง
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63