จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ 31/2564 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 30/2564 แสดงความยินดีครูรับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 29/2564 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 28/2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จัดพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 27/2564 ผลการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 38
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 26/2564 โครงการสร้างกลไกโค้ชระบบนิเวศการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองและร่วมพัฒนาสถานศึกษานำร่อง รุ่นที่ 3
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 25/2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้ย ม.3และ ม.6 ที่มีผลการเรียน 0 ร มส รูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 24/2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม "วันพระราชทานธงชาติไทย"
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 23/2564 แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแต่งกลอนสุภาพ
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 22/2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "ชุมชนการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ" (Google Site)
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 21/2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "ชุมชนการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ"
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 20/2564 กิจกรรมอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย IXL
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 19/2564 แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กและเยาชนดีเด่น
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 18/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 17/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 16/2564 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูตาม ว9/ 2564
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 15/2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "ชุมชนการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ"
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 14/2564 "ชำนาญฯ รวมใจ สู้ภัยโควิด 19"
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 13/2564 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 12/2564 กลุ่มสาระการงานอาชีพนำนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ งานวันเปิดบ้าน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64