คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 061/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ที่ 061/2566
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,08:54   อ่าน 391 ครั้ง