คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 034 /2566 เรื่อง กำหนดการสอบแก้ตัว “ 0, ร , มส , มผ ” ครั้งที่ 1, ของนักเรียนชั้น ม. 1-6 และการเรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลต่อการจบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,14:14   อ่าน 122 ครั้ง