คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 033 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีการศึกษา 2566
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ที่ 033 /2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,16:43   อ่าน 193 ครั้ง