คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,16:23   อ่าน 36 ครั้ง