คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 009/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ที่  009/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,10:49   อ่าน 75 ครั้ง