คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 151/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2565,18:19   อ่าน 171 ครั้ง