คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 120 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,15:52   อ่าน 239 ครั้ง