คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 121 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่  121 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2564,09:40   อ่าน 196 ครั้ง