คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 103 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ที่ 103 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)
ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,16:38   อ่าน 107 ครั้ง