คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งสหวิทยาเขตระยอง 2 ที่ 01 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่งสหวิทยาเขตระยอง 2 
ที่ 01 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,16:35   อ่าน 147 ครั้ง