คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 36/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นโควิดอนุสรณ์) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นปริวรรตวิชช์) ประจำปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นโควิดอนุสรณ์) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             

(รุ่นปริวรรตวิชช์)  ประจำปีการศึกษา 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,09:21   อ่าน 160 ครั้ง