คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ที่32/2564
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,17:30   อ่าน 217 ครั้ง