คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 24/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
(แก้ไขและเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,10:26   อ่าน 203 ครั้ง