คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 25 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

 คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาที่  25 / 2564
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,13:28   อ่าน 228 ครั้ง