จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ 1/2564 ผู้บริหารและครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ร่วมรับฟังการนำเสนอ ระบบ VLEARN
วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับ ระบบ VLEARN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเรียนการสอนออนไลน์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมกฤษณา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2564,17:21   อ่าน 79 ครั้ง