ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาจึงจัดสอบกลางภาคนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,10:45   อ่าน 94 ครั้ง