ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันของนักเรียน ครู และบุคลากร
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันของนักเรียน ครู และบุคลากร
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,10:02   อ่าน 64 ครั้ง