ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ ๑๔๗/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในจังหวัดระยอง

คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

ที่๑๔๗/๒๕๖๓

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในจังหวัดระยอง (งานสมัชชานักเรียน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2563,13:27   อ่าน 3347 ครั้ง