ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง๑๑๘/๒๕๖๓แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน(แก้ไขและเพิ่มเติม)
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 
ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน 
(แก้ไขและเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,11:15   อ่าน 129 ครั้ง