ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 69/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ที่  69/2563
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,18:39   อ่าน 669 ครั้ง