ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 57/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบใบรายงานผลการเรียน ม.3และ ม.6
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 57/2563
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร(ปพ.2)  ของนักเรียนชั้นม.3  และ
ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,17:31   อ่าน 338 ครั้ง