ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ ๕๒/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำป

คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

ที่ ๕๒/๒๕๖๓

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,15:28   อ่าน 139 ครั้ง