ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน (สมัชชานักเรียน)

คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ที่ ๓๖/๒๕๖๓

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน (สมัชชานักเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,18:17   อ่าน 180 ครั้ง