ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา  
ที่  ๓๑/๒๕๖๓
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2563,09:00   อ่าน 587 ครั้ง