ภาพกิจกรรม
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2562
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2562
 

คุณครูสายชล ต่ายนิล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูก้องเกียรติ ทองอ้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
คุณครูอรวรรณ นธีนาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
คุณครูรัชพล เที่ยงดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
คุณครูจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)

 

1
2
3
4
5
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,16:13   อ่าน 514 ครั้ง