ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตราโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา PNG Image ขนาดไฟล์ 103.76 KB 3
วิชาการ
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 964.32 KB 7
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79 KB 41
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.5 KB 33
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.5 KB 52
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.5 KB 63