รางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี 2566
ครูธนิต
คุณครูธนิต มัชชิมา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับรางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๖
ครูดวงกมล
คุณครูดวงกมล พรพลานามัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับรางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๖
ครูกิ่งกาญจนา
คุณครูกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับรางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๖