รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ืวิชญ์ชานนท์ วรรณรักษ์ภิญโญ (ริว)
ปีที่จบ : 62   รุ่น : ฟ้าใหม่
อีเมล์ : poplovesaton@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Charoen pokphand foods
ตำแหน่ง : Pack
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ม.ค. 2563,18:14 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.188.125


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล