รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ สามัคคี (CSW)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : 1
อีเมล์ : csw@csw.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ตำแหน่ง : โรงเรียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ม.ค. 2563,17:39 น.   หมายเลขไอพี : 159.192.141.194


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล