ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง๑๑๘/๒๕๖๓แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน(แก้ไขและเพิ่มเติม) 17 ก.ย. 63
รายงานการประชุมวิสามัญ ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 2/2563 17 ก.ย. 63
คำสั่ง 118/2563 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน 02 ก.ย. 63
ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญ ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 2/2563 01 ก.ย. 63
รายงานการประชุมวิสามัญ ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 1/2563 01 ก.ย. 63
รายงานการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 5/2563 01 ก.ย. 63
คำสั่ง 114/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูฯ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ 26 ส.ค. 63
คำสั่ง 109/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูฯ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ (เฉพาะกิจ) 26 ส.ค. 63
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เขียนข้อความเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้เลยนะครับ (67/0) 31 ส.ค. 63
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน