ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ Welcome to the website. ChamnanSamakkhiWittaya School.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง มาตรการเปิด – ปิด ประตู และการใช้สถานที่ภายในโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 15 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 25 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 21 ก.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานอาคารสถานที่ 11 ก.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา) 07 ก.ค. 65
ตารางแสดงสมาชิกของแต่ละสี ประจำปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 65
สารจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 01 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2565 21 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 94/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2565 18 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 98/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม English Day Camp 2022 18 ส.ค. 65
คำสั่ง ที่ 97/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 17 ส.ค. 65
คำสั่ง ที่ 96/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 17 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 95/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรม Music Workshop "คิดคำให้ฮุค เขียนเพลงให้ฮิต" ปีการศึกษา 2565 17 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 91/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 08 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 90 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม “วัฒนธรรมไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน 03 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 88 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 27 ก.ค. 65
จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ 61/2565 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ศึกษาดูงานโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
จุลสารฉบับที่ 60/2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จุลสารฉบับที่ 59/2565 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ นำนักเรียนศึกษาดูงาน มูลนิธิชัยพัฒนา อ.แกลง จ.ระยอง
จุลสารฉบับที่ 58/2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วPA จากโรงเรียนบ้านบึง
จุลสารฉบับที่ 57/2565 วิ่งเพื่อน้อง Chamnan Run
จุลสารฉบับที่ 56/2565 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER